Advokatfirma Mettevoll AS

Prisliste/Vilkår

Prisliste/Vilkår

Ettersom alle saker er forskjellige er det vanskelig å angi en generell timepris. I utregningen er det ulike momenter som skal legges vekt på slik som medgått tid, advokatens spesialinnsikt og erfaring, sakens omfang, vanskelighetsgrad og betydning, utfall m.v. Prisen kan derfor variere fra sak til sak, og fra advokat til advokat. Nedenforhar vi prøvd å gi en generell maksimum og minimumspris, men det må tas forbehold om endringer

Prisliste - fra kr 1 900 eks. mva (kr 2 375 inkl. mva) til kr 2 500 eks. mva (kr 3 125 inkl. mva)

Videre gjelder våre alminnelige betingelser:

Betingelser


Kursvilkår

Følgende vilkår gjelder for kurs levert av Advokatfirma Mettevoll avd II AS:

Kursvilkår